icon man


Μαγνητικό Φίλτρο

Κάθε σύστημα  που χρησιμοποιεί το νερό για μεταφορά θερμικού φορτίου, είτε για θέρμανση είτε για ψύξη είναι πολύ πιθανό με την πάροδο του χρόνου να μην έχει σωστή κυκλοφορία.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το νερό διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος και δημιουργεί μαύρα οξείδια του σιδήρου που συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία μέσα στο σύστημα.

Τα οξείδια αυτά:

 • Φράζουν βάνες
 • Επιβαρύνουν την λειτουργία των κυκλοφορητών         
 • Βουλώνουν εναλλάκτες θερμότητας
 • Διαβρώνουν τα σώματα (όταν υπάρχουν)
 • Μειώνουν την απόδοση του συστήματος
 • Προκαλούν βλάβες

 

                                                   Τα τελευταία χρόνια η μαγνητική φίλτρανση

                                                   χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς της

                                                   βιομηχανίας. Το σημαντικότερο πλεονεκτήματα

                                                   είναι πως δεν μπλοκάρει το φίλτρο ακόμη και

                                                   όταν έχει συσσωρεύσει πολλά υπολείμματα.

 

Τα μαγνητικά φίλτρα έχουνε εφαρμογή:

      • Στην αυτοβιομηχανία  λίπανση & ψύξη
      • Στα βιομηχανία  τροφίμων
      • Σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης

 

Με την μαγνητική φίλτρανση έχουμε μέγιστη προστασία και πλήρη ροή.

 

 

Ιδιότητες μαγνήτη

Στην φυσική με τον όρο Μαγνήτη αποκαλούμε οποιοδήποτε κομμάτι υλικού, συνήθως μεταλλικό, που είναι ικανό να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο στον περιβάλλοντα χώρο. Στην καθημερινότητά μας, το μαγνητικό πεδίο εντοπίζεται όταν ένας μαγνήτης αλληλοεπιδρά με άλλα σώματα.

Οι μαγνήτες διαχωρίζονται σε φυσικούς και τεχνητούς, επιπλέον οι τεχνητοί επιμέρους σε μόνιμους και παροδικούς.

 

   

 

 

 

 

Οι φυσικοί μαγνήτες είναι κομμάτια του ορυκτού μαγνητίτη, ενώ αντίθετα οι τεχνητοί μαγνήτες είναι συνήθως χαλύβδινοι μαγνήτες που αποκτούν μαγνητικές ιδιότητες μετά από εξωτερική επεξεργασία.

Στην κατηγορία των τεχνητών μαγνητών συμπεριλαμβάνονται και τα μαγνητικά κράματα. Οι τεχνητοί μαγνήτες μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορα σχήματα μερικά εκ των οποίων είναι η μαγνητική βελόνα, η κυλινδρική ράβδος, πετάλου αλόγου κ.λπ. Τέλος μπορούμε να δημιουργήσουμε μαγνητισμό και με τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από πηνίο, οι μεγάλοι μαγνήτες που βασίζονται σε αυτή την λειτουργία ονομάζονται ηλεκτρομαγνήτες.

Μαγνητικό πεδίο αποκαλούμε γενικά τον χώρο μέσα στον οποίο ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις. Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και μπορεί να είναι ασθενές ή ισχυρό – ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.

 

 

 

Όσο πιο πυκνές είναι οι μαγνητικές γραμμές ενός πεδίου, τόσο πιο ισχυρό είναι το πεδίο. Το μέγεθος που δείχνει, πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο, ονομάζεται μαγνητική επαγωγή και συμβολίζεται με Β και μετράται σε Τ (Tesla).

 

Μαγνήτης Νεοδυμίου

Ένας μαγνήτης νεοδυμίου (neodymium magnet), είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος μαγνήτη σπάνιων γαιών, είναι ένας μόνιμος μαγνήτης κατασκευασμένος από ένα κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και βορίου για να σχηματίσει την Nd2Fe14B τετραγωνική κρυσταλλική δομή.

 

  

 

Αναπτύχθηκε το 1982 από τη General Motors και τη Sumitomo Metal Industries. Οι μαγνήτες νεοδυμίου είναι ο πιο ισχυρός τύπος εμπορικά διαθέσιμων μαγνητών. Έχουν πάρει την θέση άλλων τύπων μαγνητών σε πολλές εφαρμογές σε σύγχρονα προϊόντα που απαιτούν ισχυρούς μόνιμους μαγνήτες, όπως σε κινητήρες ασύρματων εργαλείων, σε σκληρούς δίσκους και σε μαγνητικά φίλτρα.

Η τετραγωνική κρυσταλλική δομή του Nd2Fe14B έχει εξαιρετικά υψηλή μονοαξονική μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία (HA~7 T – ένταση μαγνητικού πεδίου H σε A/m ως προς τη μαγνητική ροπή σε A.m2). Αυτό δίνει στην ένωση τη δυνατότητα να έχει υψηλή μαγνητική αντίσταση (δηλαδή, αντίσταση στην απομαγνήτιση).

Η ένωση έχει επίσης έναν υψηλό δείκτη μαγνήτισης κορεσμού (saturation magnetization) (Js ~1,6 T ή 16 kG) και συνήθως 1,3 T. Συνεπώς, επειδή η μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα είναι ανάλογη με το Js2, αυτή η μαγνητική φάση έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων μαγνητικής ενέργειας (BHmax ~ 512 kJ/m3 ή 64 MG·Oe). Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντικά πιο μεγάλη σε κράματα του NdFeB παρά σε μαγνήτες σαμάριου-κοβαλτίου (SmCo), που ήταν ο πρώτος τύπος μαγνήτη σπάνιων γαιών που έγινε εμπορικός.

Στην πράξη, οι μαγνητικές ιδιότητες των μαγνητών νεοδυμίου εξαρτώνται από τη σύνθεση του κράματος, τη μικροδομή και τη χρησιμοποιούμενη τεχνική κατασκευής.

Οι μαγνήτες νεοδυμίου έχουν αντικαταστήσει τους μαγνήτες από alnico και φερίτη σε πολλές από τις εκατομμύρια εφαρμογές στη σύγχρονη τεχνολογία όταν απαιτούνται ισχυροί μόνιμοι μαγνήτες, επειδή η μεγαλύτερή τους ισχύς επιτρέπει τη χρήση μικρότερων και ελαφρύτερων μαγνητών για μια δεδομένη εφαρμογή. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Ενεργοποιητές κεφαλών για σκληρούς δίσκους υπολογιστών
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Κλείδωμα θυρών
 • Ηχεία και ακουστικά
 • Μαγνητικά φίλτρα για την κατακράτηση σιδηρούχων ρινισμάτων σε βιομηχανικές εφαρμογές , π.χ. παραγωγή τροφίμων
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες

 

Εφαρμογές μαγνητικών φίλτρων και οφέλη

 

Τα μαγνητικά φίλτρα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την φίλτρανση του λιπαντικού σε αυτοκίνητα και σε βιομηχανικά μηχανήματα, για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης, της αξιοπιστίας και της μακροζωίας.

 

Το πόσο καθαρό είναι το λιπαντικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και οι ειδικοί στον τομέα της λίπανσης διαθέτουν πολλές δυνατότητες φιλτραρίσματος και ελέγχου της διάβρωσης, συμπεριλαμβανομένων φίλτρων μίας χρήσης, καθοριζόμενων φίλτρων και φυγοκεντρικών διαχωριστών.

 

 

 

 

Από την αρχή της αξιοποίηση των μεταλλευμάτων σιδήρου, ο μαγνήτης έπαιξε εξέχοντα ρόλο στον διαχωρισμό των σιδηρούχων στερεών από τα ρευστά. Ακόμη και στον έλεγχο διάβρωσης από λιπαντικά εν λειτουργία και υδραυλικά υγρά, η τεχνολογία μαγνητικού διαχωρισμού και φιλτραρίσματος αποτελεί την βέλτιστη λύση.

 

Ο ρόλος των μαγνητικών φίλτρων

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι μηχανικοί αυτοκινήτων, οι χειριστές εξοπλισμού και οι τεχνικοί συντήρησης γνωρίζουν τη σημασία του καθαρού λιπαντικού για την επίτευξη της αξιοπιστίας του μηχανήματος. Οι συντηρητές και οι αναλυτές λιπαντικού γνωρίζουν επίσης ότι σε μερικές μηχανές το 90% όλων των σωματιδίων που αιωρούνται στο λιπαντικό στοιχείο είναι σιδηρομαγνητικά (σωματίδια σιδήρου ή χάλυβα).

Τυπικά, η μία ή και οι δύο ολισθαίνουσες ή κυλιόμενες επιφάνειες θα έχουν σύσταση σιδήρου ή χάλυβα. Αυτές περιλαμβάνουν επιφάνειες τριβής σε γρανάζια, έδρανα κυλίνδρων, έμβολα / κυλίνδρους κ.λπ.

Ενώ είναι αλήθεια ότι τα συμβατικά μηχανικά φίλτρα μπορούν να απομακρύνουν τα σωματίδια στην ίδια κλίμακα μεγέθους με τα μαγνητικά φίλτρα, η πλειοψηφία αυτών των φίλτρων είναι αναλώσιμα και συνεπάγονται κόστος για κάθε γραμμάριο σωματιδίων που έχουν αφαιρεθεί.

 

Υπάρχουν και άλλα μειονεκτήματα στη χρήση συμβατικού φιλτραρίσματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας / ρεύματος λόγω του περιορισμού της ροής που προκαλείται από τα φίλτρα λόγω του μικρού μεγέθους των πόρων. Καθώς οι πόροι συνδέονται με σωματίδια, ο περιορισμός αυτός αυξάνεται αναλογικά, προκαλώντας την κλιμάκωση της ισχύος που απαιτείται για το φιλτράρισμα του λιπαντικού.

 

Πώς λειτουργούν τα μαγνητικά φίλτρα?

Ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός διαμορφώσεων, τα περισσότερα μαγνητικά φίλτρα λειτουργούν με την παραγωγή μαγνητικού πεδίου ή ζωνών φόρτωσης που συλλέγουν μαγνητικά σωματίδια σιδήρου και χάλυβα. Οι μαγνήτες είναι διατεταγμένοι γεωμετρικά για να σχηματίσουν ένα μαγνητικό πεδίο που έχει μη ομοιόμορφη πυκνότητα ροής.

 

Τα σωματίδια διαχωρίζονται πιο αποτελεσματικά όταν υπάρχει ισχυρή μαγνητική κλίση (ρυθμός αλλαγής της ισχύος του πεδίου με την απόσταση) από το χαμηλό στο υψηλό. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη είναι η μαγνητική κλίση, τόσο ισχυρότερη είναι η μαγνητική δύναμη που προσελκύει τα σωματίδια που τα έλκουν προς τις ζώνες φόρτωσης. Η αντοχή της μαγνητικής κλίσης καθορίζεται από την πυκνότητα ροής, την απόσταση και την ευθυγράμμιση των μαγνητών.

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι μαγνητών σε αυτά τα φίλτρα. Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα φίλτρα μπορούν να έχουν πυκνότητα ροής (μαγνητική αντοχή) έως και 28.000 gauss. Συγκρίνετε αυτό το επίπεδο με ένα συνηθισμένο μαγνήτη ψυγείου μεταξύ 60 και 80 gauss. Όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα ροής, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή μαγνητική κλίση και η μαγνητική δύναμη που επενεργεί στα κοντινά σωματίδια σιδήρου και χάλυβα.

 

Μαγνητικό βύσμα

Ο πιο βασικός τύπος μαγνητικού φίλτρου είναι ένα πώμα αποστράγγισης (Σχήμα 2), όπου ένας μαγνήτης σε σχήμα δίσκου ή κυλίνδρου είναι προσαρτημένος στην εσωτερική επιφάνεια του πώματος. Περιοδικά, το μαγνητικό φίλτρο αφαιρείται και επιθεωρείται για σιδηρομαγνητικά σωματίδια, τα οποία στη συνέχεια σκουπίζονται από το πώμα.

Σχήμα 2. Βίδα αποστράγγισης – μαγνητικό φίλτρο

Σήμερα, τέτοια βύσματα χρησιμοποιούνται συνήθως σε κάρτες λαδιού κινητήρα, κιβώτια ταχυτήτων και περιστασιακά σε υδραυλικές δεξαμενές. Ένα χρήσιμο πλεονέκτημα των μαγνητικών πωμάτων σχετίζεται με την εξέταση της πυκνότητας των σωματιδίων φθοράς που παρατηρείται ως οπτική ένδειξη του ρυθμού φθοράς που συμβαίνει μέσα στο μηχάνημα για μια σταθερή περίοδο χρόνου λειτουργίας.

 


Η εμφάνιση αυτών των επικαθίσεων σιδήρου σε μαγνήτες περιγράφεται συχνά στις εκθέσεις επιθεώρησης, χρησιμοποιώντας όρους όπως γρέζια, ρινίσματα. Εάν κάποιος βλέπει κανονικά το πώμα, αλλά σε μια άλλη στιγμή βλέπει να είναι γεμάτο ρινίσματα, αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να αναφερθεί και απαιτεί περαιτέρω επιθεώρηση και αποκατάσταση. Και αυτό γιατί, η αυξημένη φθορά δημιουργεί μη φυσιολογικές ποσότητες υπολειμμάτων φθοράς, οδηγώντας σε μια ανώμαλη συλλογή ρινισμάτων σε μαγνητικά βύσματα.

 

Μαγνητικές ράβδοι

Ενώ τα μαγνητικά πώματα εισάγονται κάτω μέρος του λιπαντικού ή υδραυλικού υγρού (για παράδειγμα, στο στόμιο αποστράγγισης), οι μαγνητικές ράβδων μπορούν να εκτείνονται προς τα κάτω από τις κορυφές των δεξαμενών (Εικόνα 3), να βρίσκονται σε ειδικά δοχεία μαγνητικού φίλτρου (Εικόνα 4) ή εντός του κεντρικού σωλήνα ενός τυποποιημένου στοιχείου μαγνητικού φίλτρου.

 

 

Αυτά τα μαγνητικά φίλτρα αποτελούνται από μια σειρά δακτυλίων ή μαγνητών σπειροειδούς σχήματος που συναρμολογούνται αξονικά πάνω σε μεταλλική ράβδο. Μεταξύ των μαγνητών υπάρχουν διαχωριστικά όπου η μαγνητική κλίση είναι η υψηλότερη, χρησιμεύοντας ως ζώνη φόρτωσης για τη συλλογή των σωματιδίων.

Περιοδικά, οι ράβδοι αφαιρούνται, επιθεωρούνται και καθαρίζονται. Ένα εννοιολογικό παράδειγμα ενός συγκεκριμένου μαγνητικού φίλτρου παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Όταν αφαιρεθεί η ράβδος, η θήκη ή το κάλυμμα μπορούν να ολισθαίνουν από τον πυρήνα του μαγνήτη για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα διάβρωσης.

 

Μαγνητικά φίλτρα ροής

Το σχήμα 5 απεικονίζει ένα παράδειγμα ενός εμπορικά διαθέσιμου μαγνητικού φίλτρου ροής.

     

Σχήμα 5. Μαγνητικό φίλτρο ροής

Ένα πλεονέκτημα των μαγνητικών φίλτρων ροής είναι η μεγάλη ποσότητα των επικαθίσεων που συγκρατούν πριν από τον καθαρισμό. Η διαδικασία καθαρισμού τυπικά περιλαμβάνει την αφαίρεση του πυρήνα του φίλτρου και την απομάκρυνση των θραυσμάτων μεταξύ των πλακών συλλογής.

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μαγνητική διαχωριστική δύναμη

Υπάρχουν διάφοροι μαγνήτες και τρόποι με τους οποίους τα μαγνητικά φίλτρα και οι διαχωριστές μπορούν να διαμορφωθούν στο σχεδιασμό ενός προϊόντος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά περισσότερα μυστικά που συντελούν στην αύξηση της απόδοσή τους εκτός από τη δύναμη ή την κλίση του μαγνητικού πεδίου.

Για παράδειγμα, το μέγεθος και ο σχεδιασμός του θαλάμου ροής, η συνολική επιφάνεια των μαγνητικών ζωνών φόρτωσης, η διαδρομή ροής και ο χρόνος παραμονής του λιπαντικού ή υδραυλικού υγρού είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες σχεδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον ρυθμό διαχωρισμού, το μέγεθος των σωματιδίων που διαχωρίζονται και τη συνολική χωρητικότητα των σωματιδίων που συγκρατούνται από τον διαχωριστή.

Η μαγνητική δύναμη που επενεργεί σε ένα σωματίδιο είναι ανάλογη προς τον όγκο του σωματιδίου, αλλά είναι δυσανάλογη προς τη διάμετρο του σωματιδίου. Για παράδειγμα, ένα σωματίδιο των δύο micro ελκύεται 8 φορές πιο εύκολα από ένα μαγνητικό πεδίο από ένα σωματίδιο ενός micro. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγάλα σιδηρομαγνητικά σωματίδια είναι δυσανάλογα ευκολότερο να διαχωριστούν από ένα υγρό σε σύγκριση με μικρότερα σωματίδια.

Η δύναμη διαχωρισμού είναι ανάλογη της κλίσης του μαγνητικού πεδίου και επίσης της μαγνήτισης των σωματιδίων (μαγνητική ευαισθησία). Ο μαγνητισμός των σωματιδίων σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο η σύνθεση του σωματιδίου επηρεάζεται από ένα μαγνητικό πεδίο.

Υπάρχουν επίσης ανταγωνιστικές δυνάμεις που αντιστέκονται στο διαχωρισμό των σωματιδίων από το υγρό. Μία τέτοια δύναμη είναι η ταχύτητα ροής η οποία προσδίδει αδράνεια προς την κατεύθυνση της ροής του ρευστού. Ανάλογα με το σχεδιασμό του μαγνητικού φίλτρου, η ταχύτητα του ρευστού μπορεί να στείλει το σωματίδιο σε τροχιά προς ή μακριά από το μαγνητικό πεδίο ή ίσως σε εφαπτόμενή κατεύθυνση.

 

Η αποτελεσματικότητα σύλληψης σωματιδίων με ένα μαγνητικό φίλτρο εξαρτάται από αυτούς τους θεμελιώδεις παράγοντες:

 1. Τα πιο μεγάλα σωματίδια είναι πιο εύκολα διαχωρίσιμα (100 micro έναντι 5 micro) και πολύ μαγνητικά.
 2. Οι συνθήκες υγρού που διευκολύνουν καλύτερα τον διαχωρισμό των μαγνητικών σωματιδίων είναι το χαμηλό ιξώδες λιπαντικού και το ουδέτερο PH. Ακόμα και εξαιρετικά μικρά σωματίδια ενός micro μπορούν να διαχωριστούν από το λιπαντικό εάν και οι δύο αυτές συνθήκες ρευστού υφίστανται ταυτόχρονα.
 3. Τα πιο αποτελεσματικά μαγνητικά φίλτρα χρησιμοποιούν μαγνήτες υψηλής ροής και είναι διατεταγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσεται ένα μαγνητικό πεδίο υψηλής κλίσης.

Πλεονεκτήματα των μαγνητικών φίλτρων

Η απόφαση χρήσης μαγνητικού φίλτρου σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή εξαρτάται από τις διάφορες συνθήκες του μηχανήματος και τους στόχους που θέτουμε στην φίλτρανση των υγρών. Αυτές περιλαμβάνουν την αναμενόμενη συγκέντρωση των σωματιδίων σιδήρου, τον τύπο του χρησιμοποιημένου υγρού, τη θερμοκρασία λειτουργίας και την ταχύτητα ροής.

 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης των μαγνητικών φίλτρων είναι:

 • Επαναχρησιμοποιούμενη τεχνολογία – Το κόστος της αφαίρεσης ενός γραμμαρίου σωματιδίων από το λιπαντικό ή υδραυλικό υγρό με μαγνητική τεχνολογία είναι χαμηλό σε σύγκριση με τα φίλτρα μίας χρήσης
 • Ελάχιστος περιορισμός ροής – Σε αντίθεση με τα συμβατικά φίλτρα, τα περισσότερα μαγνητικά φίλτρα παρουσιάζουν ελάχιστη ή μηδενική πτώση ροής (πτώση πίεσης) καθώς συσσωρεύονται τα σωματίδια. Ενώ τα συμβατικά φίλτρα μπορούν να εισέλθουν σε παράκαμψη όταν βουλώνουν με σωματίδια (αμοκράτες), τα μαγνητικά φίλτρα (συμπεριλαμβανομένων των μαγνητικών βυσμάτων και των ράβδων) συνεχίζουν να αφαιρούν τα σωματίδια και επιτρέπουν τη ροή του υγρού

Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας δεν παρέχουν καμία ένδειξη για ένα φίλτρο που έχει περάσει σε παράκαμψη. Το συνηθέστερο είναι να μας αναδείξει ένα σφάλμα αδυναμίας κυκλοφορίας

 • Διάρκεια ζωής μαγνητικού φίλτρου – πάνω από 10 χρόνια
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία ηλεκτροϋδραυλικών βαλβίδων – Οι υδραυλικές βαλβίδες επηρεάζονται δυσμενώς από τα σωματίδια που είναι μαγνητικά (σίδηρος και χάλυβας) εξαιτίας του ηλεκτρομαγνητισμού που αναπτύσσεται κατά την ενεργοποίηση αυτών των βαλβίδων. Η συνεχής και αποτελεσματική αφαίρεση αυτών των σωματιδίων από μαγνητικά φίλτρα μπορεί ουσιαστικά να ενισχύσει την αξιοπιστία αυτών των βαλβίδων.
 • Επιθεωρήσεις μετάλλων Quick Wear – Τα βύσματα και οι ράβδοι Mag μπορούν να αφαιρεθούν για οπτική επιθεώρηση (ημερήσια, εβδομαδιαία κ.λπ.) χωρίς να σταματήσουν οι μηχανές ή να αφαιρεθούν φίλτρα. Παρέχουν μια διπλή υπηρεσία απομάκρυνσης ρύπων και παρακολούθησης κατάστασης (από την πυκνότητα σωματιδίων φθοράς που παρατηρούνται).

 

Εφαρμογές

Η χρήση μαγνητικού φίλτρου Adey ενδείκνυται σε οικιακά δίκτυα, για να απολαμβάνουμε την ζέστη στο σπίτι και ζεστό νερό χρήσης όποτε το χρειαζόμαστε άμεσα & οικονομικά. Στόχος είναι να διατηρείται το δίκτυο στην ιδανική λειτουργική κατάσταση, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση.

Η γκάμα των οικιακών φίλτρων περιλαμβάνει 4  διαφορετικά μεγέθη, για οικίες μέχρι 500 τ.μ. ή 50 σώματα:

 

 

* Για την σωστή επιλογή φίλτρου απευθυνθείτε στον συντηρητή του συστήματός σας.

 

Επίσης έχει εφαρμογή σε μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις είτε στην βαριά βιομηχανία όπως:

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Νοσοκομειακές μονάδες
 • Θερμοκήπια
 • Τηλεθέρμανση

Η γκάμα βιομηχανικών φίλτρων της Adey  περιλαμβάνει μεγέθη 2’,3’,6’,8’ για να καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού συστήματος.

  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

icon phone2316 010 091
Γραμμή τεχνικης Υποστήριξης

 

Καλέστε μας και ένας τεχνικός
σύμβουλος από την ΠΡΟΚΑ
θα σας εξυπηρετήσει.

icon certificateΕπικοινωνήστε μαζί μας