Επίσημος Αντιπρόσωπος adey

Τεχνική Υποστήριξηphone2316 010091

Η έννοια της διάβρωσης

Η έννοια της διάβρωσης

Διάβρωση ονομάζουμε την υποβάθμιση ενός υλικού εξ’ αιτίας της επίδρασης του περιβάλλοντος. H υποβάθμιση να κάνει με αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού. Η διάβρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. μείωση της διατομής μιας μεταλλικής ράβδου την αλλαγή της μοριακής δομής ενός μετάλλου με αποτέλεσμα υλικό να γίνει ψαθυρό το ράγισμα ενός πολυμερούς υλικού λόγω της έκθεσης του σε ηλιακή ακτινοβολία.


Περισσότερα...

 

 

 

 

Μαγνητικό φίλτρο

Μαγνητικό φίλτρο

Κάθε σύστημα που χρησιμοποιεί το νερό για μεταφορά θερμικού φορτίου, είτε για θέρμανση είτε για ψύξη είναι πολύ πιθανό με την πάροδο του χρόνου να μην έχει σωστή κυκλοφορία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το νερό διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος και δημιουργεί μαύρα οξείδια του σιδήρου που συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία μέσα στο σύστημα.


Περισσότερα...